• BTCUSD
  Buying
  4103.7
 • %0.5
   
  20.28
 • 23:53:53
  Selling
  4092.2
 • ETHUSD
  Buying
  138.65
 • %0.2
   
  0.27
 • 00:06:34
  Selling
  135.82
 • LTCUSD
  Buying
  59.49
 • %-0.38
   
  -0.22
 • 00:06:35
  Selling
  58.29
 • XRPUSD
  Buying
  0.3228
 • %0.26
   
  0.0008
 • 00:05:34
  Selling
  0.3043

Müşterini Tanı (KYC) Politikası

 1. AMAÇ
  1. İşbu Müşterini Tanı ( Know-Your-Customer) Politikası’nın (“ KYC Politikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla KAYI DİJİTAL TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ Kayex”) bünyesindeki kullanıcıları, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin Kullanıcılara bildirilmesidir.
  2. Kayex, işbu KYC Politika’sını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

 

 1. TANIMLAR

 

  1. Hesap: Kayex’in Site üzerinden sağladığı tüm ürün ve Hizmetlerden faydalanmak için Kullanıcı’nın Site’de açtığı Kullanıcı hesabını,
  2. Hizmet: Kayex Platformu üzerinden Kullanıcı’ya sağlanan ürün ve Hizmetler ile Kripto para alımı, satımı, depolaması ve takas hizmetlerini,
  3. Kara para: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre suç sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen; para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrak, mal, gelirler, bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dâhil, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,
  4. Kara para aklama: Kara para olduğu tespit edilmiş her türlü maddi menfaat ve değerin, yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacıyla kaynağının, gayri yasal özelliğinin gizlenmesine yönelik tüm işlemleri,
  5. Kripto para: Şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan bitcoin, ethereum, litecoin,ripple, gibi dijital değerleri,
  6. Kullanıcı: Kayex Platformu’na üye olan ve burada sunulan Hizmet ve ürünlerden ücret karşılığında faydalanan gerçek kişiyi,
  7. Risk: Hizmet dolayısıyla Kayex, Kullanıcı ve Satıcının kişilerin maruz kalabileceği mali ya da itibari zarar ihtimalini,
  8. Riskli ülke: Aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkeleri,
  9. Satıcı: Site üzerinden Kripto para satışı yapan satıcıyı,
  10. Site: https://www.kayex.com  internet sitesini, uzantılarını ve ilgili tüm içeriğini,
  11. Suç Geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini,
  12. Suç gelirlerinin aklanması suçu: Alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tâbi tutmayı,
  13. Şüpheli İşlem: Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halini,
  14. Terörizmin finansmanı suçu: Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesi kapsamında sayılan fon sağlanması veya toplanması yasak fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlamayı veya toplamayı,
  15. Kayex Platformu: Site üzerinden Şirket tarafından işletilen Kripto para alışveriş platformunu ifade eder.

 

 1. Kimlik Doğrulama

 

  1. Kayex, işbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemle başvurmaktadır.

 

   1. Kullanıcı kimliğini doğrulama
   2. Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
   3. Kullanıcı’nın yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
   4. Kullanıcı’yı ve Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işlemleri ile Kullanıcı ilişkileri boyunca izlenme ve Kullanıcı profili ile karşılaştırma
   5. Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Kullanıcı’ları, işlemleri ve diğer Kullanıcı’ları izleme

 

  1. KYC Politikası çerçevesinde Kullanıcı kimliği, Kullanıcı ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Kullanıcı herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanacaktır. Kullanıcı ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Kullanıcı’nın Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir. Kullanıcı kimlik doğrulama prosedürü aşağıdaki hallerde işletilecektir. Her türlü hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak; ayrıca

 

   1. Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000  
   2. Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000  TRY eşit veya fazla ise;
   3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak;
   4. Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

 

  1. Platform üzerinde işlem talep eden Kullanıcı’nın, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Kullanıcı’nın hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

 

  1. Kullanıcı’nın kendi adına hareket ettiğini beyan ettiği; ancak üçüncü bir kişinin yararına hareket ettiğinden şüphelenilen hallerde, Kayex gerçek yararlanıcının kimliğini belirlemek için bütün önlemleri almaktadır.

 

  1. Kayex, şüpheli işlemler icra eden, mevzuata aykırı olma şüphesi uyandıran, gerçekleştiren, kimlik bilgilerinin sağlığı ya da yeterliliği konusunda şüphe mevcut olan kullanıcıların izlenmesi ve kayıt altında tutulmasına, işlemin gerekli görüldüğünde durdurulması ya da gerçekleşmiş işlemin iptaline, (Kayex, gerekli gördüğünde izleme faaliyetini tüm kullanıcılar için aktif hale getirmeye karar verebilir) her zaman karar verebilir.

 

  1. Kullanıcıların, Site dahilinde yapacakları her türlü satış ya da takas işleminin muhatabının da (diğer kullanıcı/alıcı kullanıcı) bu kimlik doğrulaması prosedürünü tamamlamış olması gerekir. Aksi taktirde, Kayex işlemi onaylamama yetkisine sahiptir.

 

  1. Kayex, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren 8 yıl

 

 1. Hizmet İlişkisi Kurulmayacak Kişiler

 

  1. Kayex, işbu KYC Politikası uyarınca, aşağıda yer alan özelliklere sahip Kullanıcılar ile herhangi bir hizmet ilişkisi kurmayacaktır.

 

   1. Anonim veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen Kullanıcılar
   2. Gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden Kullanıcılar
   3. Yapılan kontrolde, yerel ve uluslararası resmi kuruluşlar tarafından, 5549 ve 6415 sayılı kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuat başta olmak üzere, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları bildirilen kişiler,
   4. Suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan Kullanıcılar
   5. Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan Kullanıcılar
   6. Kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilmediği durumlarda
   7. Para aklama için Kayex’in dâhili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan Kullanıcılar,
   8. Yasadışı bahis, kumar işlemleri

 

 1. Hizmet İlişkisi Kurulmadan Önce Hakkında Birtakım Tedbirler Alınacak Kullanıcılar

 

  1. Kayex’in Kullanıcılar’a risk temelli yaklaşımı sonucunda aşağıda yer alan özelliklere sahip Kullanıcılar ve işlemler yüksek risk kategorisinde tanımlanmış olup detaylı bir inceleme sürecinden geçirilecektir.

 

   1. Siyasi nüfuz sahibi kişiler
   2. BDDK, SPK ve banka çalışanları,
   3. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Dernekler, Vakıflar, Yardım Kuruluşları vb.)
   4. Kripto para faaliyetlerinin yasaklandığı ve oldukça kısıtlandığı ülke veya bölgelerde bulunan gerçek kişiler
   5. Miktarı yüksek işlemler icra eden Kullanıcılar

 

  1. Yukarıda bahsi geçen Kullanıcılar ve işlemler bakımından, hizmet ilişkisi kurulmadan önce veya ilgili işlem gerçekleştirilmeden önce Kayex üst düzey yöneticisinden izin alınması gerekmektedir. Kullanıcılar ile hizmet ilişkisi kurulmadan önce, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında bilgi sağlanmalı, bu kapsamda Kullanıcı hakkında herhangi bir resmi kurum nezdinde soruşturma başlatılmadığından veya ilgili bir soruşturma başlatıp bir ceza uygulamadığından kamu kaynakları kullanılarak emin olunmalıdır.