• BTCUSDT
  Alış
  7936.60000
 • %-0.0208
   
  -168.9000
 • 12:58:14
  Satış
  7936.50000
 • LTCUSDT
  Alış
  96.33200
 • %0.0214
   
  2.0140
 • 12:58:17
  Satış
  96.06700
 • ETHUSDT
  Alış
  255.18000
 • %0.0819
   
  19.3200
 • 12:58:14
  Satış
  255.17000
 • XRPUSDT
  Alış
  0.40515
 • %-0.0772
   
  -0.0339
 • 12:58:14
  Satış
  0.40426

KAYEX KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Kayex Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), “KAYI DİJİTAL TEKNOLOJİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ” ile Site'ye üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcı'nın Site'ye elektronik ortamda üye olması anında, Site'de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir.

2. TANIMLAR

Kayex                                    : www.kayex.com adresi üzerinden erişilen, Kullanıcı’ların Kripto Para alışverişine ve Kripto Para ile ilgili işlemlerine olanak sağlayan Platform’u işleten Kayı Dijital Teknoloji Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Destek Hizmetler              : info@kayex.com elektronik posta adresi üzerinden sağlanacak destek hizmetlerini ve www.kayex.com üzerinde canlı destek ve iletişim üzerindeki mail adresi ile  destek olunucaktır. Iletişim bölümündeki mail adresimiz ifade eder.

Kripto Para                         : Bitcoin, Ethereum, ve Ripple Litecoin gibi Platform üzerinde işlem yapma hakkı tanınan dijital para birimlerini ifade eder. Kripto Para, dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital bir para birimidir. Sitedeki Kripto Para, fiyatı arz talep ilişkisi ile oluşmaktadır.

Kripto Para Cüzdanları    : Kullanıcı’nın adreslerini ve onların şifrelerini tutan bilgisayar dosyasını ifade eder.

Kullanıcı                              : Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında Sözleşme’de bulunan hususları kabul eden,  gerçek kişiyi ve tüzel kişiyi  ifade eder.

Kullanıcı Hesabı/Hesapları: Kullanıcı’nın, Platform’u kullanabilmek amacıyla üye olması sonucu oluşturulacak kullanıcı hesabını/hesaplarını ifade eder.

Kullanım Koşulları                        : … linki üzerinden erişilecek olan, kullanım koşullarını ifade eder.

Mücbir Sebep                                 : Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflar’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olayları ifade eder.

Platform                               : www.kayex.com adresinden erişilen Platform’u ifade eder.

Sözleşme                              : İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

Ücret Tarifesi                                 : … linki üzerinden erişilecek olan, ücret tarifesini ifade eder.

Yardım/Destek Merkezi  : … linki üzerinden erişilecek olan, Yardım/Destek Merkezi’ni ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu Sözleşme, kripto para alıcısı ve satıcısını bir araya getiren bir alış satış uygulaması olan ve Kullanıcı’ya kripto para alım-satım ve takas işlemleri için teknolojik imkân tanıyan Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Kullanıcı ve aracı firma konumundaki Kayex’in karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Site, bu alış satışa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları Kayex belirlemez. Fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Kayex sorumlu tutulamaz.

3.2 Kullanıcılar, bu kuralları tek tek okumak ve kabul etmek ile yükümlüdürler. Üyeliğin oluşturulduğu andan itibaren kullanıcılar, bu kuralların hepsini ayrı ayrı kabul ettiklerini taahhüt ederler. Kullanıcılar, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1 İnternet Sitesine üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Kayex tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.  Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz. 

4.2 Kayex, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları Kayex’in münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir. 

4.3 Kayex, Platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. Kayex tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Kayex tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1 Kullanıcı, Kayex’e üye olurken 18 (on sekiz) yasından büyük olduğunu ve bunu kanıtlayabilir durumda olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yanlış yaş beyanında bulunan kullanıcıların üyelikleri iptal edilerek doğacak maddi kayıplarından dolayı kullanıcının kendisi sorumlu tutulacaktır. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. Kullanıcının yanlış ya da eksik beyanının fark edildiği durumlarda Kayex, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, herhangi bir bildirimde bulunmadan askıya alma, iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir. Kayex, bahsi geçen kullanıcıya üyeliğin iptalinden itibaren süresiz olarak hesap açmama hakkına sahiptir. Bu sebepten dolayı meydana gelen zarardan Kayex sorumlu tutulamaz. 

5.1.2 Kullanıcılar, üyeliklerini oluştururken gerçek kimlik bilgilerini kullanmakla yükümlüdür. Kimlik bilgilerinde yer alan TC Kimlik numarası, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerini doğru bir şekilde girmek ve gerekli görülen her durumda, söz konusu kişinin kendileri olduğunu kanıtlamak, kullanıcıların münhasır sorumluluğundadır. Gerçeğe uygun beyanda bulunmayan kullanıcıların hesapları dondurulabilir, iptal edilebilir ve bu durumda oluşabilecek olan kayıplardan ve zararlardan Kayex herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcının yanlış ya da eksik beyanının fark edildiği durumlarda Kayex, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, herhangi bir bildirimde bulunmadan süresiz olarak askıya alma, iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir. Kayex, bahsi geçen özellikteki kişiye bundan sonra hesap açmama hakkını haizdir. Bu sebepten dolayı doğabilecek olan zarardan Kayex sorumlu tutulamaz. 

5.1.3 Kullanıcıların talep etmesi ve Kayex tarafından uygun görülmesi halinde bir kullanıcının birden fazla hesabı olabilir. Her kullanıcının sadece 1 (bir) adet hesabı olabilir.  Kullanıcı hesabını gerçek bilgileriyle açmak ve kimlik doğrulama işlemi ile kullanıcının kendisinin olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden yararlanmak amacı ile kullanabilir. Kullanıcı, Kayex’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya süresiz olarak askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Kayex’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında ve sayılan hallerde doğan veya doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para değerleri bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa kripto para varlıkları hukuki bir kısıtlama ya da dolandırılıcılık ve hile olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

5.1.4 Kullanıcı hesapları başka bir kişiye devredilemez, kiralanamaz, satılamaz, ödünç verilemez, bağışlanamaz ve her ne ad altında olursa olsun başka birine kullandırılamaz. Kullanıcı, hesabının kazanılmış haklarını başka bir kişiye ya da başka bir kullanıcı hesabına aktarılması, devredilmesi, satılması, kiralanması ve bağışlanmasını gerçekleştirmeyeceğini kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Kayex, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya süresiz olarak askıya alma haklarına sahiptir. Kayex’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Kayex’i meydana gelen her türlü zarardan ve üçüncü kişi taleplerinden bağışık kıldığını kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Kripto Para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması veya dolandırılıcılık ve hile şartıyla talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir. 

5.1.5 Kullanıcı, Kripto-paralar hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak olan açıklamaları ve gelen düzenlemeleri okumuş ve söz konusu düzenlemelerin bilincinde olduğunu ve BDDK tarafından öngörülen yükümlülüklere uyacağını peşinen kabul eder. 

5.1.6 Kullanıcı hukuka ve mevzuata uygun hareket edeceğini ve bu siteyi hukuka ve mevzuata aykırı amaçlar için kullanmayacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı tüm hukuki ve cezai sorumlulukların bilincinde olduğunu ve mevzuata uygun hareket etmediğinde cezai sorumlulukların münhasıran kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder ve her halükarda Kayex’i bağışık kıldığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayex tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. hususları nedeniyle Kayex, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına sahiptir. 

5.1.7 Kullanıcı, site aracılığı ile yaptığı işlemlerle ilgili oluşabilecek olan vergilerden münhasıran sorumlu olduğunu ve söz konusu vergiler açısından münhasıran vergi mükellefi sıfatını haiz olduğunu kabul eder. 

5.1.8 Kullanıcı ödemelerini gerçekleştirirken kullanıcı olarak doldurduğu isim ve soyisim ile aynı isim ve soy ismine kayıtlı olan banka hesaplarını kullanması gerekmektedir. Kullanıcı farklı bir isim ile işlem yapmaya çalıştığında iade işlemleri gerçekleştirilecektir. Farklı isim ile ödeme yapmaya çalışılması halinde olabilecek gecikmelerden kullanıcı sorumludur. Bu durumda meydana gelen zararlardan Kayex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı ek olarak, kripto para satın alma işlemlerini, kendi adına kayıtlı olan ve sadece   ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Kayex, söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

5.1.9Kullanıcı ödeme işlemlerine başlamadan önce kimlik onayı ve banka ve/veya kredi kart onayı almaları gerekmektedir.  Kullanıcının kimlik onaylama bilgilerinin kontrolünün gerçekleşememesi durumunda Kayex kullanıcıya ait hesapların herhangi bir işlem yapmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı banka ve/veya kredi kartı onayı almadan Kayex Platfrormunda  satın alma işlemi yapamaz. Kullanıcının kimlik, kart ve adres bilgilerini paylaşmaması veya gerçeğe uygun olmayan şekilde paylaşması durumunda doğacak zarardan Kayex sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı, kimlik doğrulama belgelerini paylaşmaması durumunda, Kayex’in kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Kayex’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında ve sayılan hallerde doğan veya doğacak tüm zararlar münhasıran kullanıcıya aittir. Kimlik doğrulama sistemine erişemediğini bildirmeyen veya bildirimi derhal gerçekleştirmeyen kullanıcılar güvenlik açığı nedeniyle meydana gelen zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu ve bu nedenle Kayex’den herhangi bir talep öne süremeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. Kayex işbu madde kapsamında meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz.

5.1.10 Kayex, internet sitesine üye olan kullanıcının hesap güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Kayex tarafından bu taahhüdün yerine getirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına rağmen Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Kayex servislerinin kullanılması halinde Kullanıcı, Kayex’ın sorumlu olmadığını, Kayex’den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını, Kayex’ın hukuki veya cezai sorumluluğunu doğuracak işlemde/talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri:

5.1.11

Güçlü bir şifre kullanılması

5.1.12

Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması

5.1.13

Site’de kullanılan şifrenin yalnızca Site'de kullanılması

5.1.14

Site’ye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve siteye girişlerde “https://www.kayex.com” ya da "https://kayex.com" adreslerinin kontrol edilmesidir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Kayex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.15 Kullanıcının, siteyi kullanımı nedeniyle doğacak olan harcamalardan ve meydana gelebilecek olan her türlü kayıp ve zararlardan münhasıran kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı bu hususlarda Kayex’i, şirketi ve çalışanları dahil olmak üzere sorumlu tutmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.16 Kripto para satın alma işleminde, ödeme işlemine başlamadan önce fiyat listesi kripto-paraların fiyat karşısındaki değerine göre değişebilir. Kullanıcı fiyatların arz ve talep ile belirlendiğini, ödeme öncesi tutar ile ödeme yapılırken belirlenen tutarın aynı olmayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

5.1.17 Kullanıcı, ödeme işlemini belirli bir süre içerisinde gerçekleştirmediğinde, kripto-paranın fiyatında değişiklik olabileceğinin bilincinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 5.1.18 Kullanıcı, Platformun bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin Kayex tarafından ifa edilmeyeceğini ve Kayex’in satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.19 Kullanıcı, Kayex’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince yurt içi ve yurt dışında bulunan resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kayex’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder.

5.1.20 Kullanıcı tarafından banka havalesi yöntemi ile yapılan ödeme işlemleri, ödeme talebinin bekletilmesi veya banka uygulamalarından kaynaklanan nedenlerle Platform’da belirtilen süreler dahilinde tamamlanamayabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin bankadan kaynaklanan sebeplerle ya da kullanıcının eksik/hatalı bilgi vermesi veya banka hesabının aktif olmaması gibi sebeplerle gecikmesi ya da hiç gerçekleştirilememesi hallerinden Kayex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yatırdığı tutarın iptalini istemesi halinde Platform üzerinden Kayex ile iletişime geçerek bu talebini ileteceğini, iade taleplerini bankaya iletmesi halinde hesabının dondurulabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. İşbu maddede yer alan bildirimler Kullanıcı’nın üyelik hesabında kayıtlı olan e-posta adresi ile yapılmalıdır. 

5.1.21. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, Kayex’in hiçbir şekilde sorumluluğu olmadığı gibi, Kayex, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir. Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kayex’in hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.22 Kullanıcı, Platform’da sahip olduğu kullanıcı hesabını Kripto Para Cüzdanı olarak kullanmayacağını ve Kripto Para çekimlerini kendisine ait bir cüzdanın adresine yapacağını taahhüt eder. Kayex tarafından çekim adreslerine mükerrer veya hatalı ödeme/transfer işlemi yapılması halinde Kullanıcı, ilgili tutarı Kayex’ e geri ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. 

5.1.23 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Kayex’in herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, kullanıcı Kayex’i derhal tazmin edecektir. kullanıcı, Kayex’in ilk bildirimi üzerine ilgili tutarı Kayex’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KAYEX HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1 Kayex, kullanıcı tarafından yapılan ödeme işlemlerinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin, para transferini kabul etmeme hakkına sahiptir. Ödeme kabul edilmemesi halinde yapılan ödeme ile ilgili iade prosedürü çalışacaktır ve ödeme iadesi yapılacaktır.

5.2.2 Kayex, kullanıcı tarafından yapılan ödeme işlemlerini hızla gerçekleştirecektir. Fakat, ödeme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan, teknik aksaklıklardan veya hatalardan kaynaklı gecikmeler halinde doğacak zararlardan Kayex sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak bitcoin ya da vb. kripto-para ve koin ağında yaşanabilecek olan yoğunluktan nedeniyle herhangi bir gecikme veya satış-alış tutarındaki değişiklik nedeniyle oluşabilecek fiyat farkı ya da zarardan Kayex sorumlu tutulamaz. İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcı, bu maddenin bilincinde olduğunu işbu sözleşmeyi imzalayarak peşinen kabul eder.

5.2.3 Kayex, sunduğu ödeme yöntemlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan Kayex sorumlu tutulamaz.

5.2.4 Kayex, her bir kullanıcı için günlük, haftalık ve aylık işlem limiti belirleyebilir. Kullanıcı işlem limitleri Kayex tarafından belirlenmekte olup, Kayex’in kararına bağlı olarak herhangi bir zamanda söz konusu limitler değiştirilebilir. Kullanıcı bu halde herhangi bir talep öne sürmeyeceğini peşinen kabul eder.

 5.2.5 Kullanıcı tarafından Kayex ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgileri ve bu bilgilerin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Kayex hiçbir surette sorumlu tutulamayacak olup, söz konusu zararlardan münhasıran kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

5.2.6 Kayex, kullanıcının güvenliğini azami derecede sağlayacağını kabul eder.  Kayex tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine rağmen hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçilmesi ve Kayex servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin 5.1.10 numaralı hükümleri geçerli olur.

 5.2.7 Kayex, kullanıcı destek hizmetlerini (aksi belirtilmediği sürece) info@kayex.com adresi üzerinden sağlamaktadır. Kullanıcı bu hükümleri kabul ederek destek hizmeti alacağını kabul eder. Kayex adını kullanarak veya bu intiba bırakılarak oluşturulan korsan sitelerden ya da mobil uygulamalardan faydalanan kişilerin yaşadığı mağduriyet ya da sorunlardan Kayex sorumlu tutulamaz.

 5.2.8 Kayex, benzer kripto-para satışı yapan sitelerden tamamen bağımsız bir şirket olup herhangi bir başka şirketin, internet sitesinin ya da kurumun temsilcisi değildir ve herhangi bir şirket ile ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların benzer platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetler sebebi ile Kayex sorumlu tutulamaz. 

5.2.9 Kayex, Platformda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; ve içerikleri tüm Kayex Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kayex bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve uyarı vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Kayex’in talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kayex tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Kayex tarafından yapabilir. Kayex tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir. 

5.2.10 Kayex, Platformda yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa,Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, ve bazı çeşitli istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir.  Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.2.11 Kayex, Platformun işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kayex bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.  

5.2.11 Kayex, kullanıcılarından, her satış işleminde kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon ve/veya hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Kayex, ayrıca, gerekli gördüğünde bu ücret ve oranlarda herhangi bir zamanda değişiklik ve güncelleme yapma hakkına sahiptir.

5.2.13 Kayex, satın alma fiyatı (pre-order) ile satışın gerçekleştiği andaki fiyat (after-sale) farkının … oranından fazla olması halinde kullanıcının satın alma anındaki ödeme tutarının karşılığı kadar koin gönderimi yapacaktır.  

5.2.12 Kayex üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Kayex sorumlu tutulamaz. Şüpheli herhangi bir eylemin tespiti halinde Kayex `in Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

5.2.13 Kayex, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde Kayex her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Kayex sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

5.2.14 Kullanıcıların Kayex ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, Kayex `in Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

5.2.15 Kayex, hatalı fiyatlandırma yapıldığını tespit etmesi halinde gerçekleşmiş ve gerçekleşebilecek tüm hatalı işlemleri iptal edebilir, askıya alabilir. Bu takdirde ortaya çıkabilecek kazanç veya kayıplardan Kayex sorumlu tutulmayacaktır. Hatalı işlem nedeniyle eksik ücret alındığının tespit edilmesi halinde Kayex, bakiye tutarını Kullanıcı’ya bildirmek koşuluyla hesabından tahsil edebilecektir. Kayex’in bakiye tutarını tahsil edememesi halinde kullanıcı derhal bakiye tutarının ödemesini gerçekleştirecektir. 

6. ÜCRETLENDİRME

6.1 Kayex, sunduğu hizmetler ile ilgili olan ücretleri sitenin …Komisyonlar bölümünde ilan edebilir. İlgili bölüme … adresinden ulaşılabilinir. Bu bölümde yer alan ücretler işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup site içinde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Kullanıcılar hizmet ücretlerinin herhangi bir nedene bağlı olmaksızın Kayex tarafından değiştirilebileceğini kabul eder. eg34] 

6.2 Kayex, gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan işlem ücreti ve komisyon ücreti alma hakkına sahiptir.  Kayex, Ücret Tarifesi’nde yer alan unsurlar üzerinde kullanıcı’nın onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı olup ilgili sayfa üzerinde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve kullanıcı’yı bağlayacaktır.

6.3 Site üzerinden satın alınan kripto para transferleri iade edilemez.   Ek olarak Kayex tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Kayex’i ibra ettiğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1 Platformda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kayex bünyesinde bulunan bilgilerin korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluk Kayex’e aittir. Kayex, kullanıcıya ait  çeşitli bilgilere ait IP adreslerini, erişim cihazı ve modeli, işletim sistemi ve tarayıcı bilgilerini tespit ederek kayıt altına almaktadır . Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu konuda Kayex’e peşinen açık rıza verdiğini kabul eder. Kayex, bu bilgileri, kullanıcıyı genel anlamda tanımlamak, demografik bilgi toplamak, kullanıcının ve sistemin güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülükleri yerine getirebilmek amacı ile kullanabilir. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul ederek bu konuda bilgilendirildiğini ve açık rızasının olduğunu onaylamış kabul edilir.

7.2 Platformda Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir.  Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir. Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Internet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

7.3 Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

7.4 Kayex, kullanıcının kişisel bilgilerini gizli tutacağını ve bunu sağlamak amacı ile gereken tüm çabayı sarf edeceğini beyan eder. Gizliliğin sağlanması amacıyla kullanılacak yöntemler Kayex’in takdirinde olup bu amaca uygun görülen tüm yöntemlerin kullanımı Kayex’in münhasır takdirindedir. Kullanıcı, bu güvenliğin gerçekleşebilmesi için yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü şahıslar ile işbirliği yapılmasına izin verdiğini peşinen kabul eder.

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik olan maddeler, kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilmiş kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler İnternet Sitesi nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve haklarınız ile ilgili ayrıntılı bilgiye sitede yer alan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1 Kayex internet sitesi ve Platformun genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, marka ve diğer markalar alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya Platformda bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Kayex’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

9.2 Kayex tarafından ve sitede sunulan hizmete bağlı tüm servisler, Kayex Veritabanı, alan adları, arayüz, yazılım kodları, içerik, ürün ve tasarımların vb. tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Kayex’dir. Bu bağlamda, Kayex sayfalarının kopyalanması, çoğaltılması, yayılması, ters mühendislik işlemlerinin yapılması, benzerinin üretilmesi, kopyalanması, haksız rekabet teşkil edecek eylemlere veya iş birliğine konu edilmesi gibi işlemler kesinlikle yasaktır ve bu işlemlere izin verilmemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı davranmayacağını Sözleşme sona erse dahi süresiz olarak taahhüt eder. Kullanıcının işbu maddeye uymaması, Kayex tarafından sözleşmenin tek taraflı feshedilmesine ve tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kullanıcıya yükletilmesine hak tanımaktadır. Bahsi geçen haller nedeniyle Kayex süresiz olarak Kullanıcının üyeliğine son verebilir. İşbu maddenin ihlali nedeniyle Kullanıcı meydana gelen her türlü zararı ilk talepte ve nakden karşılayacağını taahhüt eder. 

10. BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme’ye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresi kullanılacak olup Taraflar iletişimlerini bu e-posta üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır. Taraflar, e-posta adresini güncel tutmak ve güvenilir bir e-posta adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, Kayex’i bilgilendirmek ile yükümlüdür.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle Kayex tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.

12. BÜTÜNLÜK VE DEĞİŞİKLİK

Kullanım Koşulları, Yardım Merkezi’ne ilişkin düzenlemeler, Ücret Tarifesi, Politika ve Taraflar’ın karşılıklı yükümlülüklerine dair Platform’da yer alan her türlü bilgilendirme işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Kayex’in bu linklerde yer alan düzenlemelerde Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olup ilgili değişiklikler gerçekleştirildiği tarih itibariyle Kullanıcı için de bağlayıcı olacaktır.

13. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE YÜRÜRLÜLÜK

13.1 Kayex, kullanıcı sözleşmesinde, verdiği hizmetlerde ve sitede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

13.2 Kayex işbu sözleşmede yer alan kurallar, koşullar ve hükümler ile ilgili önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapabilir. Değişiklikler sitede ilan edilir. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin değişikliklerinin kontrolü kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederken aynı zamanda Kayex tarafından yapılacak değişiklikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

13.3 İşbu sözleşme, Kayex tarafından sitede ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır.

13.4 Kullanıcı, sitede üyelik açtığından itibaren işbu sözleşmenin bütün maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin tüm içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların, siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden yararlanmamaları gerekmektedir.

13.5 İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.