• BTCUSDT
  Alış
  7936.60000
 • %-0.0208
   
  -168.9000
 • 12:58:14
  Satış
  7936.50000
 • LTCUSDT
  Alış
  96.33200
 • %0.0214
   
  2.0140
 • 12:58:17
  Satış
  96.06700
 • ETHUSDT
  Alış
  255.18000
 • %0.0819
   
  19.3200
 • 12:58:14
  Satış
  255.17000
 • XRPUSDT
  Alış
  0.40515
 • %-0.0772
   
  -0.0339
 • 12:58:14
  Satış
  0.40426

KAYEX ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

KAYEX ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

Günümüzde çerezlerin kullanım alanı oldukça yaygınlaşmıştır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi Kayex de Çerez (Cookie)'ler kullanmaktadır.

www.kayex.com  sitesini ziyaret ederek Kayex internet sitesinin kullanımı için gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

 1. Çerez

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle Kullanıcı aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur. Çerezler, Kullanıcılara ilişkin isim, soy isim veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 1. Sitede Kullanılan Çerez Türleri ve Genel Hatlarıyla Çerez Kullanma Amaçları

Sitemizde 4 tür çerez kullanmaktayız:

  1. Zorunlu Çerezler

Kullanıcılara www.kayex.com ’da gezinme olanağı sağlayan çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezler kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

  1. Performans Çerezleri

Kayex’in web sitesini geliştirmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, Kullanıcıların www.kayex.com ’u nasıl kullandıkları hakkında bilgiler toplayarak, en çok ziyaret edilen sayfaların veya alınan hataların tespitinde kullanılır. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.

  1. İşlevsellik Çerezleri

Bu çerezler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar.  Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Bu çerezler vasıtasıyla örneğin Site’nin görüntülenme dil tercihiniz işlenir.  Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda her zaman şeffaf olmaktayız. Eğer bu çerezler kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.

  1. Takip Çerezleri

Takip çerezleri, Site ve Site üzerinden üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler tercih ve davranışlarınızı toplamak ve ancak anonimleştirerek reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi maksatlarıyla işlenmektedir ve kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile bu tip çerezleri kimliğinizi belirlemek veya şahsınıza özel kararlar almak için kullanılmayacağımızı belirtmek isteriz. Takip çerezleri ancak açık rızanız dâhilinde kullanılacaktır. Bu çerezlerin birçok türü, Kullanıcıların IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

 1. Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site tarafından oluşturulan çerezler Site’ye erişim için kullandığınız web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır.

 1. Çerezlerin Kabul Edilmesi

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Siteyi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Site tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Kayex Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesini okuyunuz.

 1. Bilgi Edinme Hakkı

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; 

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme; 
 2. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 3. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; 
 4. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; 
 5. kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; 
 6. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 7. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kayex tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşme’sinde belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kayex, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler

Kayex, Çerez Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Kayex, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir.