• BTCUSDT
  Alış
  7936.60000
 • %-0.0208
   
  -168.9000
 • 12:58:14
  Satış
  7936.50000
 • LTCUSDT
  Alış
  96.33200
 • %0.0214
   
  2.0140
 • 12:58:17
  Satış
  96.06700
 • ETHUSDT
  Alış
  255.18000
 • %0.0819
   
  19.3200
 • 12:58:14
  Satış
  255.17000
 • XRPUSDT
  Alış
  0.40515
 • %-0.0772
   
  -0.0339
 • 12:58:14
  Satış
  0.40426

KAYEX KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

KAYEX KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Kayı Dijital Teknoloji Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, kimlik bilgileri gibi) yine anılan yasalara uygun surette toplayabilmekte ve işleyebilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kişisel Verilerin İşlemesi Sözleşmesinde yer alan hususlara ek olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 1. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
 2. İş ortakları ile ilişkilerin yönetimi 
 3. Potansiyel iş ortakları ile iletişimin sağlanması
 4. Şirket’in finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 5. Dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi maksadıyla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kart bilgilerinin denetimi ve takibi
 6. Şirket’in Bankalar ile yürüttüğü ters ibraz prosedürlerinin yönetimi
 7. Şirket’in hukuk işlerinin icrası/takibi 
 8. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 9. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 10. Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 11. Veri Sahibi’nin talep ve şikâyet yönetimi 
 12. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi 
 13. Şirketi mevzuat hükümlerince denetime yetkili devlet kurumlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 

Buna göre Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içen yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVKK”) tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Kullanıcılar yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla Şirketimiz ile her zaman iletişime geçebilirler